VÅRA TJÄNSTER
 
Vi utför bl.a. följande:
Bygg- & projektledning
 
  • Upphandling av entreprenader
  • Underhållsplan
  • Statusbesiktning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Överlåtelsebesiktning Hus
  • Överlåtelsebesiktning Lägenhet
  • Skadeutredning
  • Fuktindikering/mätning
  • Bygg-& fastighetsservice