OM FÖRETAGET?
ESSEN Projekt AB är ett konsultföretag specialiserat i underhållsplanerings-, projektlednings- och besiktningsuppdrag med ändamål att utföra tekniska förvaltningstjänster ändamålsenligt och idealiskt, samt i enlighet med rådande bygg- och branschregler.
 
Personal vid ESSEN Projekt AB utgörs av utsedda SBR-byggingenjörer, akademiskt examinerade förvaltare samt väl utbildat personal är i övriga tjänster.
 
ESSEN Projekt AB kunder utgörs av bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och privatpersoner. ESSEN Projekt AB tillhandahåller konsulttjänster för alla typer av byggnationer, allt från enskilda lägenheter och småhus till flerbostadshus, samt kontors- och industribyggnationer.
 
Medarbetare med hög kompetens, analytisk förmåga, sakkunnighet, gott kundbemötande och inte minst grundläggande tillit ska prägla verksamheten.